Aktivitetskalender

Viborg og Omegns

Kaninavlerforening

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25/11 - 26/11

Weekenden den 25.-26 november arrangerer Viborg kaninavlerforening i samarbejde med Dværgkaninklubben vinterudstilling og specialudstilling for dværgene i Kasernehallen Tingvej 17, 8800 Viborg, hallen ligger samme område som foregående LU i byen.

Online tilmelding på adr http://tilmelding.kaniner.dk/viborgdvkk2017/

eller til Anton Dam Nielsen, Klosterhedevang 2, 7600 Struer, email anton@adslhome.dk, tlf 26235036

senest den 12 november 2017. Der præmieres i Kl L fra 95 point og der benyttes pc udskrevne bedømmelseskort.

Stadepenge udgør 52 kr pr kat nr. og bedes indbetalt på reg nr 5980 konto 5000060 senest den 17 november.

Der vil være mulighed for at tilmelde elitegrupper (Klasse G), hvor der tilmeldes 4 dyr for 75 kr og her præmieres der ved henholdsvis 800-400-200kr til 1-2-3. Der vil blive sendt tilmeldingsskema ud sammen med anmeldelsesblanketterne.

Søndag formiddag vil der være mulighed for at prøve at få bedømt kaniner efter europæisk standard, som optakt til europaudstillingen i Herning, der koster 25 kr pr kanin og der vil være præmie til de 3 højest bedømte kaniner. Der kan tilmeldes max 2 kaniner pr avler/variant og der tilmeldes til Anton Dam Nielsen på ovenstående mail senest den 20 november. Bedømmelsen foretages af vores egne danske dommere som er godkendt til at dømme efter eu standarden.

Dyrene møder fredag aften fra kl 18.00-21.00 og der vil være kaffe på kanden og der er ligeledes mulighed for at bestille varm mad fredag aften til 50 kr samt deltage i dommermiddagen lørdag middag til 75 kr for 2 retter mad. Tilmelding sammen med kaninerne online eller til Lissy Andersen på mail lissy.erik.andersen@hotmail.com senest den 18 november.. Der vil være præmieuddeling søndag eftermiddag kl ca 14.00.

Folk som ønsker at hjælpe med opstilling-tilbæring af dyr eller andet praktisk skal henvende sig til Poul Erik på tlf 26709330 eller mail p.s.c@post.tele.dk eller Erik Andersen på tlf 21651812.

 

27/12

Kåring af kaniner. Friheden